Voorwaarden voor het gebruik van Formulive

Formulive is een dienst van Mixel. Mixel staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 08203936. Er kan via e-mail contact worden opgenomen via info@formulive.com.

Op deze dienst zijn de voorwaarden van Nederland ICT van toepassing. Deze kun je downloaden via deze link.

Met je aanmelding stem je ermee in dat je service e-mails van TrackToWork ontvangt, met informatie over nieuwe ontwikkelingen.

TrackToWork is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Als je TrackTowork wilt inzetten als onderdeel van commerciële dienstverlening of als ondernemer, dan is een aanvullende licentie vereist. Indien gewenst, stuur dan een e-mail naar mail@michelbrinkhuis.nl.

Tegen betaling krijg je zes maanden toegang, op basis van een Fair Use Policy. Dat betekent dat je gebruik in lijn moet liggen van het gemiddelde gebruik van de andere klanten van TrackToWork. In de praktijk komt dat voor de meeste mensen neer op een onbeperkt gebruik van TrackToWork.

De automatische screenshot-functionaliteit voor het opslaan van een kopie van een vacature biedt geen garantie dat je de tekst daadwerkelijk kunt lezen. Er wordt een screenshot gemaakt bij het openen van de URL. Wanneer de website de vacature niet toont, maar bijvoorbeeld een andere pagina, dan wordt daarvan een screenshot gemaakt. Hier heeft TrackToWork geen invloed op.

Verwerking van gegevens

De gebruiker van Formulive beschikt als verantwoordelijke over persoonsgegevens en deelt deze met verwerker. Verwerker is in dit geval Formulive. Het onderwerp van de verwerking is het verwerken van gegevens via formulieren.

Het doel van de verwerking is het bieden van de dienstverlening, waarmee formulieren kunnen worden gemaakt en ingevuld, en de gegevens van ingevulde formulieren kunnen worden ingezien.

De categorie betrokkenen / de groep mensen over wie de gegevens gaan is: (potentiële) klanten.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
Van u als gebruiker (de persoon of onderneming welke een account aanmaakt bij Formulive):
Van uw (potentiële) klanten:
De duur van de verwerking begint op het moment van registratie bij Formulive. Gegevens van u als gebruiker worden verwijderd nadat u een schriftelijk verzoek indient uw account te beëindigen. Gegevens welke u in het systeem heeft ingevoerd worden verwijderd op het moment dat uw account beëindigd wordt, of wanneer u zelf deze gegevens verwijdert.

Subverwerkers
TrackToWork gebruikt een datacentrum in Nederland, van webhostingprovider Antagonist (www.antagonist.nl). De applicatie TrackToWork wordt gehost in Nederland.

De invoer van zoekopdrachten die in de AI-modules 'Verken je droombaan' en 'Schrijf je sollicitatiebrief' worden ingevuld wordt, anoniem, verwerkt door OpenAI (www.openai.com) in de Verenigde Staten. Onder de invoer wordt verstaan de waarden die worden ingevuld in de invoervelden "Beroep" en "Wat is je opleidingsniveau" en de velden "Functie waarop je solliciteert", "Wat wil je uitleggen", "Welke?", "Op welke toon wil je het resultaat" en "Hoe creatief mag de AI zijn?". Er worden geen persoonsgegevens gedeeld met OpenAI, tenzij deze door de gebruiker handmatig in één van de voornoemde velden ingevoerd zijn. Het invoeren van persoonsgegevens in de voornoemde velden wordt door TrackToWork ten zeerste afgeraden.

Voor het maken van screenshots van vacatures wordt de link naar een vacature gedeeld met APIFlash (www.apiflash.com). Met APIFlash worden geen andere gegevens dan de genoemde link naar de vacature gedeeld.

Bij het aanschaffen van extra credits wordt de betaling afgehandeld door Stripe (www.stripe.com) in de Verenigde Staten. Er wordt via iDeal betaald, en de daarvoor benodigde gegevens, aangevuld met een e-mailadres worden verwerkt door Stripe.