Voorwaarden voor het gebruik van Formulive

Formulive is een dienst van Mixel. Mixel staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 08203936. Er kan via e-mail contact worden opgenomen via info@formulive.com.

Op deze dienst zijn de voorwaarden van Nederland ICT van toepassing. Deze kun je downloaden via deze link.

Na het aanmaken van een gebruikersaccount, kan er vijf dagen kosteloos gebruik worden gemaakt van Formulive. Om het gebruik daarna voor te zetten dient er steeds periodiek vooraf een vergoeding te worden voldaan.

Verwerking van gegevens

De gebruiker van Formulive beschikt als verantwoordelijke over persoonsgegevens en deelt deze met verwerker. Verwerker is in dit geval Formulive. Het onderwerp van de verwerking is het verwerken van gegevens via formulieren.

Het doel van de verwerking is het bieden van de dienstverlening, waarmee formulieren kunnen worden gemaakt en ingevuld, en de gegevens van ingevulde formulieren kunnen worden ingezien.

De categorie betrokkenen / de groep mensen over wie de gegevens gaan is: (potentiƫle) klanten.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
Van u als gebruiker (de persoon of onderneming welke een account aanmaakt bij Formulive):
Van uw (potentiƫle) klanten:
De duur van de verwerking begint op het moment van registratie bij Formulive. Gegevens van u als gebruiker worden verwijderd nadat u een schriftelijk verzoek indient uw account te beƫindigen. Gegevens welke u in het systeem heeft ingevoerd worden verwijderd op het moment dat uw account beƫindigd wordt, of wanneer u zelf deze gegevens verwijdert.